Müdürün Mesajı

28.03.2009 tarihinde Enstitü Müdürünün atanmasıyla birlikte, akademik ve idarî kuruluşumuz için çalışmalara başlanmış, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hazırlanmış ve 01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Enstitümüzün temel görevi, öncelikle üniversitemizin ve genel olarak bütün yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılayacak, donanımlı bilim adamları yetiştirmektir. Amacımız başta yükseköğretim kurumları olmak üzere, çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektörde görev yapacak olan araştırmacı, uzman ve bilim adamlarının millî ve manevî değerlerimizi özümsemiş, çağdaş değerlere bağlı, objektif düşünebilen, araştıran ve üreten birer birey olarak yetişmelerini sağlamak; böylece bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda çağımızın ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebileceğini düşündüğümüz yeni programlar açmak, mevcut programları geliştirmek ve böylece öğrenci sayımızı sürekli arttırmak gayreti içerisindeyiz. 

 

Enstitümüz bünyesindeki doktora programları;

 

1-      Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı

2-      Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı - Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı


Enstitümüz bünyesindeki yüksek lisans programları;


1-Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
2-Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
3-Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
4-Coğrafya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
5- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı - Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı  

6- Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

7-İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
8-İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ProgramıYürütücülüğünü Enstitümüzün yaptığı ortak yüksek lisans programları; 

(Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile)


1- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı - Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
2- Temel Eğitim Anabilim Dalı - Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 

 

Yürütücülüğünü Enstitümüzün yaptığı ortak yüksek lisans programları;

(Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile)
1- Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Enstitümüz seçkin kadrosuyla eğitim-öğretime devam etmekte ve hâlihazırda Enstitümüz yüksek lisans programlarına kayıtlı 567 öğrenci bulunmaktadır. Enstitümüz yüksek lisans programlarından 2020 yılı Aralık ayı itibariyle 234 öğrenci tez çalışmalarını ve savunmalarını tamamlayarak başarıyla mezun olmuşlardır. Bu öğrencilerimizin 33 tanesi 2020 yılında mezun olmuştur. 

 

 

 

Yıllara göre mezun öğrenci sayıları;

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 

2019        

2020

TOPLAM

Kadın

-

-

2

2

4

11

14

43                

10

86

Erkek

2

-

2

6

22

26

22

45               

23

148

Toplam

2

-

4

8

26

37

36

88               

33

234

 

Enstitümüz bir müdür yardımcısı, Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu, Tez İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, Enstitü Sekreteri ve iki idari personel ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir

Doç. Dr. Alperen KAYSERİLİ

                                                                                                          Enstitü Müdürü          

 


Hızlı Erişim