Enstitümüz Hakkında

28.03.2009 tarihinde Enstitü Müdürünün atanmasıyla birlikte, akademik ve idarî kuruluşumuz için çalışmalara başlanmış, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hazırlanmış ve 01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Enstitümüzün temel görevi, öncelikle üniversitemizin ve genel olarak bütün yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılayacak, donanımlı bilim adamları yetiştirmektir. Amacımız başta yükseköğretim kurumları olmak üzere, çeşitli kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda görev yapacak araştırmacı, uzman ve bilim adamlarının millî ve manevî değerlerimizi özümsemiş, çağdaş değerlere bağlı, objektif düşünebilen, araştıran ve üreten birer birey olarak yetişmelerini sağlamak; böylece bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda çağımızın ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebileceğini düşündüğümüz yeni programlar açmak, mevcut programları geliştirmek ve böylece öğrenci sayımızı sürekli arttırma gayreti içerisindeyiz. 

Enstitü bünyesindeki müstakil/bağımsız yüksek lisans programları;
1- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
2- Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
3- Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
4- Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
5- Coğrafya 
Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
6- 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
  - Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

Yürütücülüğünü Enstitümüzün yaptığı ortak yüksek lisans programları;
(Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile)
1- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
     a) Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
     
3- Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yürütücülüğünü Enstitümüzün yaptığı ortak yüksek lisans programları;
(Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile)
1- İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
2- İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
3- Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yürütücülüğünü Enstitümüzün yaptığı ortak yüksek lisans programı;
(Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile)
1- Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün yaptığı ortak yüksek lisans programı;
1- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yaptığı ortak doktora programı;
1- Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı

Enstitümüz seçkin kadrosuyla eğitim-öğretime devam etmekte ve hâlihazırda Enstitümüz yüksek lisans programlarına kayıtlı 447 öğrenci bulunmaktadır. Enstitümüz yüksek lisans programlarından 2018 yılı Ekim ayı itibariyle 108 öğrenci tez çalışmalarını ve savunmalarını tamamlayarak başarıyla mezun olmuşlardır. Bu öğrencilerimizin 37 tanesi 2017 yılında mezun olmuştur. 

Yıllara göre mezun öğrenci sayıları;

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM
Kız - - 1 2 4 11 14 32
Erkek 2 1 1 8 20 26 18 76
Toplam 2 1 2 10 24 37 32 108
 

 
 
Enstitümüz bir müdür yardımcısı, Enstitü Kurulu, Yönetim Kurulu, Tez İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, Enstitü Sekreteri ve üç memurla çalışmalarını sürdürmektedir.
                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Doç. Dr. Alperen KAYSERİLİ                                                                                                              Enstitü Müdürü
 

Hızlı Erişim