Aktif-Pasif-Seminer-Tez Önerisi Güncel Listesi

Tüm yüksek lisans öğrencileri ve ilgili öğretim üyelerinin dikkatine;

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle Enstitümüz bünyesindeki tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin aktif dönemdeki kayıt durumlarıkayıt dondurma durumları, seminer ödevlerinin verilip verilmediği, tez önerilerinin verilip verilmediği ile ilgili bilgiler aşağıda sekmeler halinde ve Anabilim Dalı bazında yer almaktadır.


     1. Temel Eğitim Anabilim Dalı

         * Sınıf  Eğitimi Bilim Dalı

     2. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

          * Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

          * Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

     3- Tarih Anabilim Dalı

     4- Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

     5- İşletme Anabilim Dalı

     6- İktisat Anabilim Dalı

     7- Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

     8- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

     9- Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı  


    10- Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

    11-Coğrafya Anabilim Dalı

Hızlı Erişim