İç Kontrol Standartları

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

    STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
         1.1.4 Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Kontrol Komisyonu
         1.2.2 Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Kontrol Toplantı Tutanakları, Değerlendirme Raporları
            1.2.2. Faaliyet Raporu
    STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
         2.2.1 Görev Tanımları
         2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
          2.6.1 Hassas Görev Listesi
     STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
         3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
     STANDART 4. Yetki Devri
          4.1.1 İş Akış Şeması
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
     STANDART 5. Planlama ve Programlama
          5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
     STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
              6.1.1 Risk Belirleme Kartları
              6.1.2 Risk Envanteri
              6.1.2 Risk Kayıt Formu
              6.2.2 Risk Oylama Formu
              6.2.2 Risk Matrisi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
    STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
              7.2.2. Toplantı Tutanağı İmza Listesi
    STANDART 9. Görevler Ayrılığı
    STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
         10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
    STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
         11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
         11.3.1 İş Devir Formu
    STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
   STANDART 13. Bilgi ve İletişim
   STANDART 14. Raporlama
   STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
   STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
   STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
         17.3.1 Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Kontrol Koordinatörü

   STANDART 18. İç Denetim

Hızlı Erişim