0472 –215 50 82 - Faks 0472 - 215 50 84 sosbil@agri.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Askerlik İşleri Formları

1-) Askerlik Sevk Erteleme (Tehir) Dilekçesi için Tıklayınız

2-) Askerlik Sevk Erteleme (Tehir) İptal Dilekçesi İçin Tıklayınız

3-) Askerlik Terhis Dönüşü Derse Devam Dilekçesi İçin Tıklayınız