0472 –215 50 82 - Faks 0472 - 215 50 84 sosbil@agri.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Danışman İşleri Formları

1-) Anabilim Dalı Danışman Öneri Formu İçin Tıklayınız

2-) Danışman Değişiklik Dilekçesi İçin Tıklayınız

3-) Ortak Danışman Atama Formu İçin Tıklayınız 

4-)
Yeni Kayıtlı Öğrenci Danışman Teklif Formu için Tıklayınız