0472 –215 50 82 - Faks 0472 - 215 50 84 sosbil@agri.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Diğer Formlar

1-) Kayıt Dondurma Dilekçesi İçin Tıklayınız

2-) Kayıt Silme Dilekçesi İçin Tıklayınız

3-) Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin YÖK Tarafından Tanınan Üniversiteler Listesi İçin Tıklayınız

4-) Yatay Geçiş Başvuru Formu için Tıklayınız