0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İŞLETME

Genel Bilgiler

HAKKIMIZDA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İşletme Bölümü, 2007 yılında kurulmuştur. İşletme Bölümü, nitelikli akademik kadrosu ile bilimsel araştırmaların yanı sıra bölgesel ekonomik ve kültürel gelişmeye önemli katkılar sunmaktadır. Bölümde, 2 Profesör, 4 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi eğitim vermektedir.

2007 yılında kurulan İşletme Bölümü, öğrencilere analitik beceriler ve yenilikçi bakış açıları kazandırarak, onları girişimci, üretken ve uluslararası kariyere hazır bireyler olarak mezun etmeyi hedeflemektedir. Bölüm, eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla yürütmenin yanı sıra öğrencilere sosyal bir üniversite yaşamı sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca, Erasmus ve Farabi Değişim Programları ile öğrencilere uluslararası deneyimler kazandırmaktadır.

İşletme Bölümünün eğitim felsefesi, iş ve refah yaratmayı ilke edinerek, öğrencilerini kendi ayakları üzerinde durabilen ve ülkeye katkı sağlayan bir nesil olarak yetiştirmektir. Mezunları, bilimsel düzeyde araştırma yapma ve akademik kariyer yapma seviyesinde eğitim almaktadır. Aynı zamanda iş hayatında hızla yükselmek için gerekli donanım ve perspektife sahip olabilmektedir.

İşletme Bölümünün vizyonu, yükseköğretimde eğitim, araştırma, yaratıcılık ve girişimcilikte bilgi liderliği sağlayarak, yaşamları dönüştürmek ve liderleri eğitmektir. Misyonu ise Türkiye ve global ölçekte bilimsel bilgi ve kültürü geliştirerek yaşamları dönüştürmek, bireylere fırsatlar sunmak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

İşletme alanında çağdaş eğitim düzeyine ulaşmak amacıyla bilimsel bilgi üretimi, eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma projeleri yaparak; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan mesleki açıdan yetkin, etik ilke ve kurallara riayet eden, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirerek, geleceğin nitelikli insan kaynağının oluşmasına, bilime, iş dünyasına ve topluma katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Evrensel değerleri benimsemiş, paydaş katılımını önemseyen bir liderlik anlayışıyla nitelikli bilimsel araştırma ve projeler üreten, çağdaş yönetim araçlarını kullanarak sektörün beklentilerine uygun özgüven sahibi bireyler yetiştiren ve toplumsal refahı sürdürülebilir şekilde artıran bir bölüm olmak ve tanınmaktır.

KREDİ VE BURS İMKÂNLARI

Öğrencilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sunmuş olduğu Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi ile İbrahim Çeçen Vakfı (IC) tarafından sunulan burs hizmetlerinden yararlanma imkânına sahiptir. Ayrıca, TEV, TESYEV, TÜBİTAK, Millî Eğitim Bakanlığı gibi kurumlar, diğer vakıflar, kamu kuruluşları ve özel şahıslar da her yıl öğrencilere burs olanakları sunmaktadır. Fakültemizde, İşletme Bölümü öğrencilerine Fakültemizin çeşitli birimlerinde yarı zamanlı çalışma fırsatı da sunulmaktadır.

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKÂNLARI

İşletme Bölümümüz, temel olarak özel sektöre yönetici adayları ve girişimciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Mezunlarımıza hem özel sektörde hem de kamu sektöründe birçok iş imkânı sunulmaktadır.

Kamu Sektöründe İş Olanakları:

İşletme Bölümü mezunları, Türkiye'deki tüm üniversitelerle rekabet edebilecek düzeydedir. Yabancı dil bilgisi (TOEFL, YDS, YÖKDİL vb.) ve merkezi sınavlarda (KPSS, ALES vb.) başarılı olanlar, akademisyen olmak için her üniversitede başvuruda bulunabilir veya kamu sektöründeki A ve B grubu kadrolara yerleşebilirler.

Kamuda kadrolar temel olarak A ve B grupları olarak ikiye ayrılır. A Grubu Kadrolar, uzman memurluklarını içerir ve KPSS A Grubu sınavına girmek gerekmektedir. Bu kadrolar, genel kültür ve genel yetenek sınavı ile alan dersleri sınavlarını kapsar. Fakültemiz İşletme ders programları, bu sınavlara hitap eden benzersiz programlar sunmaktadır. Mezunlarımız, kamu kurumlarında çeşitli görevlerde yer almakta ve üst düzey kamu yöneticiliği pozisyonlarına yönelebilmektedir.

B Grubu Kadrolar, normal memurluk kadroları olup genel yetenek ve genel kültür sınavlarında doğru cevaplanan sorulara göre hesaplanır.

İşletme mezunları, özel sektörde ve uluslararası piyasalarda çeşitli pozisyonlarda kolaylıkla iş bulabilirler. Yönetim, finans, bankacılık, turizm, reklamcılık, insan kaynakları, pazarlama, halkla ilişkiler, danışmanlık, operasyon yönetimi, müşteri hizmetleri gibi alanlarda istihdam edilebilirler. Aynı zamanda mali müşavirlik ve bağımsız denetçi gibi meslekler için gerekli sınavlara girerek kariyerlerine yön verebilirler.

İşletme mezunları, ALES ve Yabancı Dil Sınavlarından yeterli puanları alarak Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak çalışma fırsatına sahiptirler. Ayrıca, çeşitli meslek yüksekokulları ve uygulamalı bilimler yüksekokullarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Akademik süreç içinde doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör unvanlarına ulaşabilirler.

İşletme Bölümü mezunlarının kariyerlerini çeşitli alanlarda başarıyla sürdürmelerini hedefleyerek, mezunlarımızın bilgi ve beceri düzeylerini sürekli güncelleyerek ve geliştirerek mezuniyet sonrası iş imkânlarından en iyi şekilde yararlanmalarını desteklemekteyiz.