0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Coğrafya Bölümü

Akademik Personel

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı

 
    


Prof. Dr. Alperen KAYSERİLİ (Bölüm Başkanı)

Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Kültürel ve Doğal Miras, Yerleşme Coğrafyası, Siyasal Coğrafya
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4061
Email: akayserili@agri.edu.tr


 
    


Prof. Dr. Faruk KAYA

Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Türkiye Beşeri Coğrafyası, Yerleşme Coğrafyası, Bölgesel Coğrafya
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4150
Email: fkkaya@agri.edu.tr


 
    


Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz KESKİN

Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Coğrafya Eğitimi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4306
Email: ykeskin@agri.edu.tr


 
    


Arş. Gör. Muhammet AY

Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Beşeri Coğrafya
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 211
Telefon: 0472 215 99 94 - 4146
Email: may@agri.edu.tr


Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı
 
    


Prof. Dr. Emine TEYFUR 

Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Coğrafya Eğitimi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4064
Email: eteyfur@agri.edu.tr


 
    


Dr. Öğr. Üyesi Tolga KORKUSUZ

Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Bölgesel Coğrafya, Turizm Coğrafyası, Türkiye Beşeri Coğrafyası
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4328
Email: tkorkusuz@agri.edu.tr


 
    


Arş. Gör. Oğuz Han YEL

Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Kültürel ve Doğal Miras
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 211
Telefon: 0472 215 99 94 - 4146
Email: oyel@agri.edu.tr


Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

 
    


Dr. Öğr. Üyesi Sevda KARACA

Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Jeomorfoloji, Klimatoloji, Hidrografya
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4032
Email: skaraca@agri.edu.tr


 
    


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARIKAN

Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Jeomorfoloji, Paleocoğrafya, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4310
Email: marikan@agri.edu.tr


 
    


Arş. Gör. Emre SAKAOĞLU

Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Hidrografya
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 211
Telefon: 0472 215 99 94 - 4146
Email: esakaoglu@agri.edu.tr