0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Hukuk Müşavirliği

Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ
 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta yazılı ilke, esas ve hedeflerdir.

 


MİSYONUMUZ
 
Üniversite tüzel kişiliğinin, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yazılı ilke, esas ve hedefler doğrultusunda, yüklendiği kamu hizmetlerini yerine getirirken, tesis ettiği idari işlem ve eylemleriyle hukukun ve mevzuatın öngördüğü sınırlar içerisinde kalması yönünden danışma birimi olarak, Üniversitenin haklarının savunulmasında ve elde edilmesinde icra birimi olarak faaliyet göstermektedir.