0472 –215 98 63 shmyo@agri.edu.tr

Yaşlı Bakımı Programı

Yaşlı Bakım Bölümü

MİSYONU

Sağlık alanında uluslararası standartlarda ön lisans düzeyinde, bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk  sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı, çağdaş ve nitelikli ara elemanları yetiştirmektir.

VİZYONU

Eğitim kalitesini yükseltmek amacı ile ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, yenilikçiliğe önder olan, bilgiye, paylaşıma ve teknolojiye odaklı bir eğitim kültürü içerisinde, üst düzey mesleki bilgiye ve deneyime sahip, sorumluluk bilinci taşıyan, güvenilir, etik ilkeleri benimseyen ve uyumlu ara insan gücü yetiştirerek alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır.