0472 –215 98 63 shmyo@agri.edu.tr

Çocuk Gelişimi Programı

Çocuk Gelişimi Programı

Vizyon

Yaşamı boyunca bulunduğu her ortamda demokratik, öğrenme ortamını eğlenceli ve ilgi çekici hale getirerek bireyselleştirilmiş bir öğrenme ortamı sağlayan, çocuk ve insan haklarına saygılı, toplumsal duyarlılığa sahip, hayat boyu ve her yerde öğrenme ilkesini benimsemiş, etik değerlere sahip mezunlar yetiştiren bir bölüm olmak.

Misyon 

Tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye eğitimciye ve topluma hizmet sunan 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini sağlayacak mesleki bilgi ve birikimini aktif kullanabilen, nitelikli çocuk gelişimcisi yetiştirmek; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet verecek meslek elemanları yetiştirmeyi hedefleyen organizasyon yapısını oluşturmak.