0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Coğrafya Bölümü

Genel Bilgiler

Coğrafya insan ve mekân arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Bu anlamda coğrafya disiplinler arası (multidisipliner) bir bilimdir. Birçok bilim dalından yararlanan yapısı dolayısıyla, yeryüzündeki coğrafi yapıların dağılımı; coğrafi birimlerin bulundukları yerde neden, nasıl ve ne zaman meydana geldikleri; meydana gelen olayların diğer olaylarla ilişkisi ve bağlantısı ile birlikte bunların haritalarla birlikte görsel bir yapıya büründürülmesi gibi işlevleri bulunmaktadır. Bu özellikler coğrafyanın temel prensipleri olan dağılış-bağlantı-sebep sonuç ilişkisini de göstermektedir.

Coğrafya Bölümü’nün vizyonu, küresel düzeyde, araştırmacı yapısıyla bilgi üretebilen ve bulduklarını uygulayan, dinamik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, eleştirebilen, geleceğe yönelik önsezileri ile yol gösterip tercih edilen, öncü bir bölüm olmaktır.

Coğrafya Bölümünden mezun olan öğrencilere Coğrafyacı unvanı verilir. Mezunlarımız Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı vb. gibi resmi kuruluşlar ile Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışabilmektedir. Mezunlarımız, bölge planlama çalışmalarında ve belediyelerin planlama faaliyetlerinde görev yapabilmektedirler. Ayrıca Pedagojik Formasyon derslerini aldıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olabilmektedirler.

Coğrafya Bölümünde, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde iş deneyimi yaşamış olan altı öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi olmak üzere toplamda dokuz akademik personel görev yapmaktadır. Bölümümüz 2015-2016 yılından itibaren Lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır. Bölüm ilk bilimsel etkinliğini ise 23-26 Ağustos 2015 tarihinde IGU (İnternational Geographical Union) alt çalışma gruplarından C 12.29 Marginalization, Globalization, and Regional and Local Responses üyeleri ile birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir.


Bölüm Başkanlığı