0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler

Resim İş Eğitimi ABD


Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim dili Türkçe’dir. Anabilim dalına özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. Anabilim dalında, zorunlu eğitim ve kültür dersleri ile seçmeli derslerin yanında resim, grafik, heykel, anasanat atölye dersleri verilmektedir. Anabilim dalının amacı; çağdaş bilgilerle donatılmış Görsel Sanatlar öğretmeni yetiştirmektir. Anabilim dalında 1 Prof. Dr. , 1 Doç Dr., 1 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Arş. Gör. ile akademik hayatını sürdürmektedir. Anabilim dalında örgün öğretimde 50 öğrenci eğitim-öğretimine devam etmektedir..


Anabilim dalında, alan dersleri yanında zorunlu eğitim ve kültür dersleri ile seçmeli dersler mevcuttur. Resim Anabilim Dalı’nda, Resim, Grafik ve Heykel, Ana Atölye dersleri verilmektedir. Binada derslik olarak 1 adet Heykel, 1 adet Grafik, 3 adet Resim, 1 adet Görsel İletişim, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 1 adet Geleneksel El Sanatları, 2 adet Temel Tasarım 1 Adet Desen, 1 Adet Perspektif Atölyesi ve 1Adet Özgün Baskı Resim Atölyesi mevcuttur.


Anabilim dalının bulunduğu binanın koridorlarında öğretim yılı boyunca öğretim elemanları, sanat eğitimcileri ve öğrencilerin sergileri gerçekleşmektedir.

Ayrıca anabilim dalı lisans öğrencileri, yurt dışındaki üniversitelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda Erasmus Öğrenci Değişim Programı’ndan yararlanabilmektedir.


Anabilim dalından mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmen olarak çalışma imkânına sahiptir. Bu öğrencilerimiz çeşitli üniversitelerde akademik personel olarak; kamu kuruluşlarında, özel sektörde iletişim uzmanı, reklamcı ve tasarımcı olarak da çalışabilmektedirler.

Vizyon ve Misyon

Sanat Eğitimi Programımız, öğrencilere güçlü bir sanat temeli oluşturarak, yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve kendilerini sanatın çeşitli alanlarında ifade etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Misyonumuz, öğrencilere sanatın evrenselliğini kavratmak, estetik değerleri anlamalarını teşvik etmek ve kültürel bağlam içinde sanatın önemini vurgulamaktır.

Programımız, öğrencilere sanat tarihini, çağdaş sanat akımlarını, görsel ifadenin temel prensiplerini ve sanat yapma süreçlerini kapsayan kapsamlı bir müfredat sunmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini, sanatın toplumsal etkileşimini anlamalarını ve yaratıcı projelerde işbirliği yapabilmelerini desteklemeyi hedefler.

Misyonumuz, öğrencilerimizi sadece yetenekli sanatçılar olmalarına değil, aynı zamanda dünya vatandaşları olarak kültürler arası anlayışa, duyarlılığa ve empatiye sahip bireyler olarak yetiştirmeye odaklanmaktadır. Sanatın bireysel ve toplumsal dönüşüme katkı sağlamasına inanarak, öğrencilerimizin sanat aracılığıyla dünyayı daha derinlemesine anlamalarını ve etkilemelerini desteklemekteyiz.

Programımız, öğrencilere sanat alanında sürdürülebilir bir kariyer inşa etmeleri için gerekli becerileri kazandırmanın yanı sıra, yaşam boyu öğrenmeye ve sanatın gücünü keşfetmeye teşvik eder. Misyonumuz, sanatın özgürleştirici ve birleştirici gücünü vurgulayarak, öğrencilerimizi yaratıcı düşünceyle donatmayı ve onları sanatsal bir vizyonla donatarak toplumsal katkı sağlamaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.