0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler

Müzik Eğitimi ABD


Müzik Öğretmenliği Programı’nın eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim dili Türkçe’dir. Anabilim dalına özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. 6 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Arş. Gör ile akademik hayatını sürdürmektedir. Anabilim dalında örgün öğretimde 97 öğrenci eğitim-öğretimine devam etmektedir.

Anabilim dalında, alan dersleri yanında zorunlu eğitim ve kültür dersleri ile seçmeli dersler mevcuttur. Anabilim dalına ait 6 Bireysel Çalışma Odası ve 4 adet Müzik Eğitimi Dershanesi mevcuttur. Temel görevi, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek olan Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim programı; sanat eğitiminin temel kavramlarını vermenin yanı sıra, müzik kuramları, ses eğitimi ve çalgı eğitimi alanlarına yönelik çeşitli konularda araştırmalara, müziksel yazma/müziksel yaratıcılığa ve müziksel ifadenin gelişmesine olanaklar sağlamaktadır. Derslerde genel kültür, eğitim formasyonu, müzik kültürü kavramları dengeli bir biçimde ele alınarak gezi, gözlem, seminer ve konserlerle desteklenmektedir. Lisans eğitimi programı temel müzik derslerinin yanı sıra çalgı, şan, oda müziği, okul çalgı toplulukları ve koro alanındaki derslerle, anabilim dalı çalışma odaları, derslik ve konser salonunda gerçekleştirilmektedir. Anabilim dalımızda verimliliğin ve rekabetin temeli olan bireysel ve takım çalışması ruhu ve bilincini yerleştirebilmek için 1. sınıftan itibaren mezun oluncaya kadar geçen 4 yıllık süre içinde öğrencilerin; solo, koro, orkestra/oda müziği konserlerine aktif olarak katılımları sağlanmaktadır.


Ayrıca anabilim dalı lisans öğrencileri, yurt dışındaki üniversitelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda Erasmus Öğrenci Değişim Programı’ndan yararlanabilmektedir.

Müzik Öğretmenliği Programı Misyon ve Vizyon'u

 

**Misyon:** Müzik Öğretmenliği Programı, öğrencilerin müzikal yeteneklerini geliştirmek ve onları sanatın gücüyle donatmak için yenilikçi pedagojik yaklaşımları ve en son teknolojileri kullanmayı amaçlar. Her öğrencinin müziği keşfetmesine, ifade etmesine ve toplumlarına katkıda bulunmasına olanak tanıyarak, müzik eğitimini kapsayıcı ve ilham verici bir deneyim haline getirmeyi hedefler.

 

**Vizyon:** Müzik Öğretmenliği Programı, 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun olarak müziğin evrensel dilini öğrencilere öğretmekle kalmayıp aynı zamanda öğrencilerin yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini artıran bir ortam sağlar. Öğrencilerin müzikal becerilerini geliştirmek için çeşitli öğrenme ve performans fırsatları sunarak, onları kültürel çeşitlilik, işbirliği ve liderlik becerileriyle donatmayı amaçlar. Bu şekilde, öğrencileri müzikle dolu, anlamlı bir yaşam sürmeye ve toplumlara pozitif etkiler yapmaya teşvik eder.