0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Özel Eğitim Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Özel Eğitim ABD

Özel Eğitim Anabilim Dalımız 2010 yılında Özel Eğitim Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Anabilim Dalımız kadrosunda 2 Doç. Dr. ve 1 Dr. öğr. Üyesi ve ÖYP kapsamında üniversitemiz adına eğitim gören 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümün Vizyonu

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların ve yetişkinlerin, potansiyellerini gerçekleştirebilecek eğitim aldıkları bir toplumu var etmek temel vizyonumuzdur. Bu temel vizyonun alt başlıkları ise şu şekildedir:

  1. Özel eğitimi, öğrenciler ve genel eğitim için bir destek sistemi olarak görmek;
  2. Özel eğitim ve genel eğitim arasındaki işbirliğini teşvik etmek;
  3. En az kısıtlayıcı ortamda ve kendi okullarında öğrencilere hizmet vermek;
  4. Tüm öğrencilere fayda sağlayıcı sorumluluk ve kaynakların paylaşılması;
  5. Eğitim sürecinde birer ortak olarak ebeveynlerle çalışmak ve onlara saygı göstermek;
  6. Öğrencilerin, eğitiminin tüm toplumun bir sorumluluğu olduğunu bilincine varmalarını sağlamak;
  7. Her bireyi hayat boyu öğrenen bir öğrenci olarak kabul etmek;
  8. Bireysel çevreye duyarlı bir ortamda, farklı yeteneklere sahip öğrencilere hizmet vermek; 
  9. Her öğrenci için istenen eğitimsel çıktılara odaklanan hedefler oluşturmak.


Bölümün Misyonu

Özel Eğitim Bölümü, özel ihtiyaçları olan bireyleri günlük yaşamlarında kendi kendine yeten ve özerk kişiler olarak yetiştirebilecek nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümdeki mezunların farklı öğretim teknik ve yöntemlerini bilmesi ve uygulaması, özel ihtiyaçları olan bireyler için destek hizmetleri sunması ve farklı mesleklerden bireylerle işbirliği içinde çalışması beklenmektedir. Ayrıca, alanın sorunlarına duyarlı davranabilecek, mesleğin etik kurallarına göre çalışabilecek, sahip olduğumuz bilgi çağının gereklerine uygun bilgi ve becerilere sahip olacak, alan ve mesleğinin tüm niteliklerine sahip olacaktır. 


Kariyer fırsatları

Bölüm mezunları, Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren özel ve devlet ilkokul ve liseleri, özel eğitim okulları, ve rehabilitasyon, danışmanlık ve araştırma merkezlerinde özel eğitim öğretmenleri olarak iş fırsatlarına sahip olabilirler. Okullarda idari pozisyonlarda da çalışabilirler. Ayrıca, Sosyal Hizmetler kapsamında da iş olanaklarına sahip olabilir. Mezunlar, lisansüstü düzeyde eğitimine devam edebilir ve uzman veya akademisyen olabilirler.