0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Doğu Dilleri ve Edebiyatı

Genel Bilgiler

Programda, Farsça lisans öğretimin yanı sıra İran Tarihi, Coğrafyası, İslam öncesi ve sonrası İran dilleri ve kültürleri, klasik ve modern İran Edebiyatı hakkında araştırmalar yapılmakta ve Anadolu ile İran Medeniyetleri arasındaki tarihsel olaylar üzerinde de durulmaktadır.

Öğrencileri yeterli düzeyde dilbilgisi ile donatarak Fars Dili ve Edebiyatı alanında uzman olmaları, Türk-İslam sahasında ortaya konulmuş Farsça eserleri Türk kültürüne ve araştırmacılarına kazandırmaları amaçlamaktadır. Anabilim Dalında Farsça Dilbilgisi, Farsça Konuşma, İslamiyet Öncesi ve Sonrası İran Kültür ve Edebiyat Tarihi, Metin Şerhi, Türkçeden Farsçaya-Farsçadan Türkçeye Çeviri, Modern İran Edebiyatı ve Basın Dili dersleri verilir. Mezunlar üniversitelerde, müzelerde, kütüphanelerde, devlet arşivlerinde, turizm sahasında, Dışişleri Bakanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ve çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

Ülkemizin doğusunda yer alan ve hızlı bir şekilde büyümeyi ve gelişmeyi amaçlayan, bölgeye kültürel, ekonomik ve eğitim sahalarında yeni bir ufuk açmayı hedefleyen üniversitemiz, İran’a ve Farsça konuşulan bölgelere yakın olması özelliği ile geleceğin önemli merkezlerinden olacaktır.
Bu programda Farsça ile beraber Arap Dili ve Edebiyatı bölümü bünyesinde Arapça da öğretilmektedir. Bilindiği gibi Arapça çok geniş ve zengin bir dildir. Özellikle dini metinlerin (Kur’an ve Hadis) Arapça olmasından dolayı İslamiyet’i seçen milletlerin de yoğun ilgisi ile Arapça üzerine bir çok ırktan dilbilimci bu dilin kökeni üzerine çeşitli çalışmalar yapmış ve belli bir sistematiğe dönüştürmüşler. Türklerde olduğu gibi Türkler gibi İslamiyet’i seçmiş bir çok millet de bu dili benimsemiş ve günlük konuşmalarında da kullanmaya başlamışlar. Bir çok devlet de Arapça’yı resmi dil ilan etmiştir. Aynı şekilde Osmanlıda olduğu gibi dini kaynakların anlaşılmasına yönelik bir çok yerde Arapça Medreseler kurulmuştur. Çeşitli ihtisas sahaları oluşturulmuş ve bunun için çeşitli öğretim kurumları kurulmuştur.

Bu programda amaçlanan klasik ve modern Arapça eğitimi ve Arap Edebiyatı derslerinin  verilmesidir. Klasik Arapça eğitimi genel olarak Sarf, Nahiv ve Belagat’tan oluşmaktadır. Bu eğitiminin verilmesi suretiyle başta dini kaynakları olmak üzere  Orta  Doğu Medeniyet Tarihine ilişkin tarihi kaynakları ilk elden okuyabilecek düzeye gelmektir.  Bu noktada özellikle tarihçiler ve sosyologlar için paha biçilmez bir bilgi hazinesine kapı aralanmaktadır. Modern Arapça öğretiminde ise günlük konuşma dili olmak üzere Arap ülkelerindeki çeşitli lehçelerin eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra medya dili dediğimiz Basın Arapçası eğitimi verilmektedir. Bu vesileyle  gazete ve televizyondaki güncel konuları takip etmek mümkün kılınmaktadır. Arap Edebiyatı ise doğuşundan günümüze çeşitli  başlıklar halinde işlenmektedir.


Bölüm Başkanlığı