0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler

5 Doç Dr , 2 Dr. Öğr. Üyesi  ve  1 Arş. Gör. ile akademik hayatını sürdürmektedir. Örgün öğretimde 317 öğrencisi ile Eğitim-Öğretimine devam etmektedir. 

Misyonumuz

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programının öz görevi, üniversitemiz, fakültemiz ve bölümümüzün misyonlarında belirtilen görevlere ek olarak, matematik eğitimi alanında teorik ve uygulamaya dayalı araştırmalar yaparak bu alandaki bilgi birikimini ve eğitimin niteliğini arttırmak; matematik eğitiminin sorunlarına çözüm üretmek, kaliteli bir lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yürüterek matematik eğitimi alanında dünyadaki niteliklere uygun matematik alan ve eğitimine hakim, sorgulama yapabilen, sahip olduğu bilgiyi en yararlı şekilde öğretebilen, bilimsel araştırma ve çalışmaların izinde ülkemiz ve insanlık için yapılması gerekenlerin ayrımında olan fikri yapıya sahip; milli ve manevi değerlerini bilen erdemli bireyler ve matematik öğretmenleri yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programının vizyonu, üniversitemiz, fakültemiz ve bölümümüz vizyonlarına ek olarak uluslararası standartları yakalamış, bilimsel düşünme becerisine sahip, bilgiyi üreten ve aynı zamanda edindikleri bilgiyi öğrencilerine ve çevresine aktarabilen, iş birliği yapabilen, iletişime açık, eleştirel düşünebilen, görevlerinin bilincinde ve sorumluluk sahibi olan, yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenmeyi felsefe edinmiş, eğitim ve araştırma projeleri yapabilen, genel kültür bilgisine sahip, yeni eğitim teknolojilerini kullanabilen, milli değerleri yüksek, etik değerleri gelişmiş, matematik eğitimi alanında önderlik rolü üstlenebilen, çağın gerektirdiği yüksek niteliklerle donatılmış geleceğin matematik öğretmenlerini ve akademisyenlerini yetiştirmek için bilimsel adımlar atabilen bir program olmaktır.