0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler

4 yıllık lisans eğitimi veren programımız da 3 Prof. Dr., 2 Doç. Dr., 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 10 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Dersler fizik, kimya, matematik, biyoloji, yer bilimleri ve uzay konuları fizik, kimya, biyoloji derslerinde özel konular ile ilgili alan derslerinin ve etkili bir fen bilgisi eğitiminin verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan eğitimsel yöntem ve tekniklerin anlatıldığı eğitim derslerinden oluşmaktadır. Program öğrencileri öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi gibi uygulama derslerini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında uygulamalı olarak yapmaktadırlar.


Mezun öğrencilerimiz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında fen bilgisi öğretmeni olarak görev alabilmekte; Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı kapsamında Yüksek Lisans eğitimine devam edebilmektedirler.

Misyonumuz

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nın öz görevi, üniversitemiz, fakültemiz ve bölümümüzün misyonlarında belirtilen görevlere ek olarak, çağdaş dünyada bilimsel ve sanatsal kimliği ile tanınan eğitimcilerin rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim ve araştırma ortamında; fen bilgisi eğitimi alanında teorik ve uygulamaya dayalı araştırmalar yaparak bu alandaki bilgi birikimini ve eğitimin niteliğini arttırmak; fen bilgisi eğitiminin sorunlarına çözüm üretmek, kaliteli bir lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yürüterek fen bilgisi eğitimi alanında dünyadaki niteliklere uygun fen bilgisi alan ve eğitimine hakim, sahip olduğu bilgiyi en yararlı şekilde öğretebilen, sorgulama yapabilen, bilimsel araştırma ve çalışmaların izinde ülkemiz ve insanlık için yapılması gerekenlerin ayrımında olan fikri yapıya sahip; milli ve manevi değerlerini bilen, tüm insanlığın insani değerlerine saygı duyan ve insanlığa hizmete hazır, erdemli bireyler ve fen bilgisi öğretmenleri yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nın vizyonu, üniversitemiz, fakültemiz ve bölümümüz vizyonlarına ek olarak uluslararası standartları yakalamış, bilimsel düşünme becerisine sahip, bilgiyi üreten ve aynı zamanda edindikleri bilgiyi öğrencilerine ve çevresine aktarabilen, iş birliği yapabilen, iletişime açık, eleştirel düşünebilen, görevlerinin bilincinde ve sorumluluk sahibi olan, yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenmeyi felsefe edinmiş, eğitim ve araştırma projeleri yapabilen, genel kültür bilgisine sahip, yeni eğitim teknolojilerini kullanabilen, milli değerleri yüksek, etik değerleri gelişmiş, matematik eğitimi alanında önderlik rolü üstlenebilen, çağın gerektirdiği yüksek niteliklerle donatılmış geleceğin fen bilgisi öğretmenlerini ve akademisyenlerini yetiştirmek için bilimsel adımlar atabilen bir program olmaktır.