0472 –215 98 63 yabancidiller@agri.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite Kurulu

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KALİTE KURULU
Dr. Öğr. Üyesi Peri ASLAN
Başkan
Öğr. Gör. Tuğçe GÜNER
Üye
Öğr. Gör. Hacer DEMİR
Üye
Arş. Gör. Merve KASIMOĞULLARI
Üye
Arş. Gör. Erkan AYDIN
Üye