0472 –215 98 63 ibas@agri.edu.tr

Optisyenlik Programı

Genel Bilgiler

Programın Amacı: 

Görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için doktor tarafından verilen reçete doğrultusunda gözlük veya lensi dizayn edilerek optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulanmasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş yüksekokul mezunu elemanları yetiştirilmesidir.

Gereken Nitelikler:

Öğrencilerin sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun yetiye sahip olmalıdır. Bu nedenle programa alınacak öğrencilerin tam teşekküllü resmi bir hastaneden sağlık raporu almaları gerekir. Ayrıca çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli, soğukkanlı, sorumluluk duygusu güçlü ve iletişim becerileri iyi gelişmiş olmalıdır.

Eğitim Süresi ve İçeriği:

Öğrenim süresi 2 yıldır. Programa tüm lise çeşitlerinden başvurular yapılabilir. YKS sonuçlarına göre yerleştirme yapılmaktadır. Optisyenlik programın da öğrencilerimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak, yaratıcı niteliklere sahip, ekip çalışmasında başarılı, kendini yenileyebilen, yazılı – sözlü iletişim bilgilerini problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilmelerini sağlayabilmek için, temel derslerin yanı sıra, Gözün Anatomik Fizyolojisi, Fizik-Geometrik Optik 1 ve 2, Optisyenlik 1-2 ve 3, Optik Aletlerin Kullanımı, Görme Optiği ve  Göz Hastalıkları 1 ve 2, Mezuniyet Projesi, Uygulamalı Eğitim 1 ve 2 gibi dersler okutulmaktadır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Optisyen unvanı ile programdan mezun olan öğrenciler kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Ayrıca Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde de görev yapabilmektedirler.KPSS de başarılı olup kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi özel sağlık kurumlarında da sağlık teknikeri olarak çalışabilmektedirler.

Meslekte İlerleme Olanakları:

 Optisyen ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde üniversitelerin,

  • Fizik Bölümü
  • Fizik Mühendisliği
  • Optik ve Akustik Müh bölümlerine devam edebilmektedirler.


Ayrıca açık öğretim fakültelerinin bazı bölümlerinde de lisans tamamlama yapılabilmektedir.Hızlı Erişim