0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Coğrafya Bölümü

Coğrafya Bölümü Anabilim Dalları

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Alperen KAYSERİLİ (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Faruk KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz KESKİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Muhammet AY

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Emine TEYFUR (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Tolga KORKUSUZ
Arş. Gör. Oğuz Han YEL

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARIKAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Sevda KARACA
Arş. Gör. Emre SAKAOĞLU