0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü' nün amacı; bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri konusunda lisans eğitimi vererek ilk ve ortaöğretim kurumları için Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni yetiştirmektir. Ayrıca; bilgisayar ve diğer öğretim teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri geliştirmek, yaymak ve öğretmek gibi amaçları da vardır.

Bölümden mezun olanlar; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında ve özel okullarda öğretmen, üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinde akademisyen, öğretim teknolojisi danışmanı, eğitim programı danışmanı, sınav ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilirler.