0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler

Türkçe Eğitimi Bölümünde 282 öğrenci vardır. 2 Prof. Dr., 5 Doç. Dr., 2 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğr. Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 11 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim veren seçkin bir bölümdür. Bölümümüz, yeniden düzenlenen sınıfların fiziki ortamları ve bu sınıflarda eğitim alan öğrenci sayıları ile ideal sınıflarda uygun ders yapma imkânına sahiptir. Sınıfların tamamına yakını sunum cihazlarıyla donatılmış olup, öğrenciler ders etkinliklerini bu sınıflarda modern eğitimin gereğine uygun bir şekilde yerine getirmektedirler. Ayrıca Türkçe Eğitimi için özel bir Eğitim sınıfı oluşturulmuş olup, uygulamalı dersler için uygun ortam sağlanmıştır. Ortak kullanıma açık amfiler sunum dersleri ve etkinlikler için büyük kolaylık sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz derslerde fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmekte, derslere öğrenci katılımı, hatta uygulamalı ders anlatımları ile mesleğin inceliklerini öğrenmekte, başarılarını mezuniyetlerinde muhtelif eğitim kurumlarında göstermektedirler. KPSS’ deki başarıları ile bölümümüz Türkiye’deki seçkin Türkçe Bölümleri arasındaki yerini almıştır.Öğrencilerimizin normal öğretim sürecini daha kısa sürede bitirmeleri için, AGNO’ları uygun olan öğrencilerin üst yarıyıllardan ders almaları sağlanmaktadır.
 
Amacımız:

Millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;
► Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak;
► Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak;
► Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, bu dilin kurallarını sezdirmek; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek;
► Öğrencilere, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesinde yardımcı olmak;
► Türlü etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek;
► Öğrencilerin millî duygu ve coşkularını güçlendirmek;
► Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında; Türk yurdu ve milletini, doğal hayatı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak;
► Öğrencilere, bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmaktır.

Misyonumuz

Güzel Türkçemizi doğru ve etkili bir biçimde kullanabilen, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında kendisini geliştiren nitelikli bireyler yetiştirmek; Türkçe alanında bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katkı sunmak; milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerleri özümsemiş, öğrenciler yetiştirmek ve ülkemizde milli dil bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak temel misyonumuzdur.


Vizyon

"Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir."  (Yahya Kemal Beyatlı)

Kendisini devamlı geliştirerek, bölgedeki ana bilim dalları arasında öncü rol oynamak, yeni nesillerin sürekli tercih ettiği bir kurum olmak.