0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler

Genel BilgilerSosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması doğrultusunda sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Anabilim dalımız 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Anabilim dalımıza öğrenciler, ÖSYM’nin yapmış olduğu YKS sözel puan türüne göre alınmaktadır. Anabilim dalımızda öğrenci kontenjanı 60'tır. Mezunlarımızın çoğu Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda, özel okullarda ve dershanelerde öğretmen olarak istihdam edilmektedir. Anabilim dalımızda “yüksek lisans” programı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. Öğrencilerimize ERASMUS, FARABİ kapsamında öğrenci değişimi olanağı sunulmaktadır.


Misyon

Sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak, alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izlemek, sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili çağdaş yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, bu yöntem ve teknikleri derslerde aktif bir şekilde kullanabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözme, karar verme ve yenilikçi düşünme becerisi gelişmiş, etkili iletişim becerisine sahip ve bu becerilerini yetiştireceği öğrencilere de kazandırabilecek sorumlu öğretmenler yetiştirmek, 21. yüzyılda ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için gerekli olan demokratik, toplumsal, etik ve evrensel değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik ve tüm alanlardaki okuryazarlık becerisi gelişmiş; yeni nesilleri eğitme bilincine sahip; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; özgüveni yüksek; uluslararası birikimler edinen, izleyen ve uygulayan akademisyen ve sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda öncülük yapmak, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve Atatürk İlkeleri’ne bağlı sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirmek.


Vizyon

Sosyal bilimlerin temel disiplinlerini çocuk seviyesine indirgeyerek 21. yüzyılın gereklerine uygun; etkin, üretken ve toplumla bütünleşmiş vatandaşlar yetiştirmek, sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili nitelikli bir eğitim vererek yeniliklere açık, bilgi teknolojilerini aktif ve verimli kullanan, kendisini çağın koşullarına göre sürekli yenileyebilen, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerisi gelişmiş sosyal bilgiler öğretmenleri ve akademisyenler  yetiştirmek, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve değerleri açısından gelişimlerine katkıda bulunabilecek tüm kurumlarla işbirliği ve iletişim içinde olmak, ülkemizin ve insanlığın çağımızın koşullarına uyum sağlayabilmesi, bilim ve teknolojide öncü bir ülke olabilmesi için gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde eğitilmesinde en önemli görevi üstlenebilecek sosyal bilgiler öğretmenlerini yetiştirmede Dünyanın ve ülkemizin en başarılı kurumlarından biri olmaktır.