0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler

Genel bilgiler


Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması doğrultusunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Anabilim dalımız 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Ana Bilim Dalımıza öğrenciler ÖSYM’nin yapmış olduğu LYS TS-1 puanına göre alınmaktadır. Ana Bilim Dalımızda öğrenci kontenjanı 93'tür. Mezunlarımızın çoğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim kurumlarında, özel okullarda ve dershanelerde öğretmen olarak istihdam edilmektedir. Ana Bilim Dalımızda “yüksek lisans” programı Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği halinde yürütülmektedir. Öğrencilerimize ERASMUS, FARABİ kapsamında öğrenci değişimi olanağı sunulmaktadır.

Misyon

Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak, alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izlemek, Sosyal Bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim yeteneği güçlü ve bu yeteneklerini yetiştireceği öğrencilere de aktarabilecek sorumlu öğretmen adayları yetiştirmek, ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki en üst düzeyde yerini alabilmesi için gerekli olan demokratik, toplumsal ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okur yazar; yeni nesilleri eğitme bilincine sahip; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; özgüveni yüksek; uluslararası birikimler edinen, izleyen ve uygulayan akademisyen ve sosyal öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda öncülük yapmak, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Atatürk İlkelerine bağlı sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmek.

Vizyon

Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili nitelikli bir eğitim vererek, yeniliklere açık, bilgi teknolojilerini kullanan sosyal bilgiler öğretmenleri ve akademisyenler  yetiştirmek, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecek tüm kurumlarla işbirliği ve iletişim içinde olmak, ülkemizin ve insanlığın zamanın gereklerine uyum sağlayabilmesi, bilim ve teknolojide önder bir ülke olabilmesi için gelecek nesillerin ihtiyaç duyacağı gereksinimlere cevap verebilecek şekilde eğitilmesinde önemli görevi alabilecek Sosyal Bilgiler öğretmenlerini yetiştirmede Türkiye'nin ve bulunduğu coğrafyanın en başarılı kurumu olmaktır.