0472 –215 50 82 - Faks 0472 - 215 50 84 sosbil@agri.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

tr-TR Sayfa Başlığı

1-Tez Baskı Öncesi Kontrol Formu tıklayınız.
2-Tez Jüri Öneri Formu tıklayınız.
3-Tez Kabul ve  Onay Tutanağı-Formu tıklayınız. 
4-Tez Konusu Değişiklik Formu tıklayınız.
5-Tez Öncesi Kontrol Formu tıklayınız.
6-Tez Öneri Hazırlama Kılavuzu tıklayınız.
7-Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu tıklayınız.
8-Tez İntihal Raporu Formu tıklayınız.
9-Tez Değerlendirme Formu tıklayınız.
10-Tez Savunma Süreci Gerekli Belgeler tıklayınız.
11-Yolluk Gündelik İstek Dilekçesi tıklayınız.
12-Yolluk Mutemet Tayin Dilekçesi tıklayınız.