Tez İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Adı Soyadı

Unvanı

Görevi

Doç. Dr. Murat ÇALIŞOĞLU

Başkan

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Yusuf SÖYLEMEZ

Üye

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Murat YILMAZ

Üye

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Şekip YAZGAN

Üye

İktisat Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Utku ŞENDURUR

Üye

İşletme Anabilim Dalı

 Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZTOP

Üye

Tarih Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ahmet AKÇAY

Üye

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SEFA

Üye

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz KESKİN

Üye

Coğrafya Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet Salih GECİT

Üye

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Suat POLAT

Üye

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

Temel ATMACA

Raportör

Enstitü Sekreteri


Hızlı Erişim