0472 –215 50 82 - Faks 0472 - 215 50 84 sosbil@agri.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Doktora İşleri Formları

Doktora Yeterlilik Sınav Sonucu Formu İçin Tıklayınız 
Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Formu İçin Tıklayınız 
Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Formu İçin Tıklayınız