0472 –215 98 63 pshyo@agri.edu.tr

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Sosyal Hizmet Bölümü, toplumdaki sosyal değişim, gelişim ve yenilenme, sosyal bütünleşme, kişilerin daha güçlü hale getirilmesi ve özgürleşmesini teoride ve pratikte destekleyen uygulama temelli mesleki ve akademik bir alandır.

Sosyal Hizmet, bireyleri ve toplumu ilgilendiren sosyal adalet, sosyal ve ortak sorumluluk, etik ve saygı ilkelerini merkez alarak, bu odaklar ışığında hizmet sağlayacak ya da sağlanmasına yol açacak bireyler yetiştirmektedir. Bu bölüm, öğrencilerine verdiği eğitimde, tüm bu tanım, ilke ve hedefleri göz önünde bulundurmaktadır.

Çalışma Alanları

Sosyal Hizmet lisans eğitimini başarıyla tamamlayan bireyler, “Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanını almaya hak kazananlar. Bu kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üniversitelerin sosyal hizmet bölümü veya ilgili bölümleri, kamu ve özel kuruluşlar, yerel yönetimler ve bağlı birimleri, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler vb. alanlarda çalışma yaşamlarını sürdürebilirler.

Hızlı Erişim