0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Eğitim Yönetimi ABD

Genel Bilgiler


3 Prof. Dr., 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi ile akademik hayatını sürdürmektedir. Lisans öğrencisi bulunmamaktadır. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

EYTPE anabilim dalı, eğitimcilerin, eğitim sisteminin her kademesinde yer almalarına yol açacak donanımı kazanmalarına yardımcı olmayı hedefleyen lisansüstü programlar sunmaya gayret etmektedir. Aday yöneticilere, okulları ve kurumlarına etkili şekilde liderlik yapmalarına yönelik çağın gerektirdiği liderlik bilgi, beceri ve uygulama deneyimi ile eğitim vermeyi hedef almakta, böylece uygulamalarına katkıda bulunmak, eğitimi etkileyen ana sorunlara etkili ve pozitif şekilde çözüm getirmelerine katkıda bulunmak önemli hedeflenmektedir. Mezunların bir eğitimci olarak liderlik yapmalarına, eğitimdeki yenilik ve değişimleri kolaylaştırmaya hazırlanmalarına ve okuldaki değişim ve dönüşümü gerçekleştirme görevlerini etkili şekilde yapmalarına yardımcı olmaya yönelik eğitim verilmektedir. Eğitimcilerden eğitim programlarını yönetmekte liderlik yaparak kaliteli eğitime ve kaliteli öğrenmeye yol açmaları beklenmekte, öğrencilerin başarı standartlarını yükselterek, okul yöneticisinin profesyonel rolünü güçlendirmek dikkate alınmaktadır.

Eğitimcilerin eğitim yönetimi ve denetimi konusunda bilgilerini geliştirirken, uygulamaları ile teori arasında sürekli profesyonel gelişimi desteklemek, eğitim politikasıyla ilgili konularda düşünmelerini sağlamak, nitelikli öğrenme ve öğretme için eğitim sistemini geliştirmeye katkıda bulunma fırsatı vermek, eleştirel ve orijinal düşünmeyi desteklemek esas alınmaktadır. 

Misyon ve Vizyon

Eğitim Yönetimi anabilim dalının misyonu; Eğitim Yönetimi alanında ülkenin ihtiyacı olan uzman, yönetici, denetici ve araştırmacılar yetiştirmek ve ülkenin eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve eğitim hizmetleri sunmaktır.

Eğitim Yönetimi Anabilim dalının vizyonu, liderlik özeliklerine ve toplumun gereksinme duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip uzman, yönetici, denetici ve araştırmacılar yetiştirmek, Türk eğitim sisteminin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak, eğitim sisteminin değişim ve dönüşümüne rehberlik edecek araştırma ve geliştirme çalışmaları üretmek ve Eğitim Yönetimi alanında dünya standartlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Hızlı Erişim