0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Eğitim Bilimleri Genel Açıklama

Eğitim Bilimleri Bölümü

Genel Bilgiler

Eğitim Bilimleri Bölümünün (EBB) genel olarak amacı; alanında yetkin, yaşam boyu öğrenme ilkelerini prensip edinmiş, bilimsel, demokratik ve etik değerlere sahip, teknolojiyi etkin kullanan ve etkili iletişim kurabilen, öğretmen adayları, eğitim uzmanları ve akademisyenler yetiştirmektir. EBB öğretmen yetiştirme programlarının tümünde ve Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programlarında meslek bilgisi alanına ilişkin dersleri vermeyi, eğitim alanında lisansüstü eğitim sağlamayı, ilgili paydaşlara hizmet-içi eğitim, konferans, seminer vb. eğitsel etkinlikler düzenlemeyi ve eğitim bilimleri alanında yenilikçi kuramsal ve uygulamalı araştırma ve çalışmalar yürütmeyi misyon edinmiş bir bölümdür. EBB bünyesinde dört anabilim dalı faaliyet göstermektedir. Bunlar; Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalıdır.

Misyon ve Vizyon

      Eğitim Bilimleri Bölümü misyonu Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim dallarında ülkenin ihtiyacı olan uzman ve araştırmacılar yetiştirmek ve ülkenin eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve eğitim hizmetleri sunmaktır.

      Eğitim Bilimleri Bölümünün vizyonu, eğitim bilimleri alanında öncü bir bölüm olmak; liderlik özeliklerine sahip, toplumun gereksinme duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip öğretmen ve uzmanlar yetiştirmek, Türk eğitim sisteminin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak, eğitim sisteminin değişim ve dönüşümüne rehberlik edecek araştırma ve geliştirme çalışmaları üretmek ve eğitim bilimleri alanında dünya standartlarında uzmanlaşmış bir eğitim ve araştırma bölümü olmaktır.


Hızlı Erişim