0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.

Anabilim Dalımız öğretim kadrosunda 2 Dr. Öğr. Üyesi bulunmaktadır.  Bu anabilim dalında lisans ve lisansüstü programlara öğrenci alınmamaktadır. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nın amacı,

1) Ülkemizin ulusal eğitim politikalarına, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki etkinliklere yön vermek ve yön veren bireyler yetiştirmek,

2) Ölçme ve değerlendirme alanındaki sorunları çözmek için ulusal ve uluslararası çabalara katkıda bulunmak 

3)Öğrencilere, iş yaşamlarında ölçme ve değerlendirme uzmanın olmak için gerekli kurumsal ve uygulamalı beceri ve deneyim kazandırmak,

4)Bilgi teknolojilerini etkili şekilde kullanabilen, alanla ilgili konuları başkalarına etkili bir şekilde aktarabilen ve araştırma geliştirme etkinliklerine rehberlik edebilen bireyler yetiştirmektir.

Misyon ve Vizyon

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanının temel amacı eğitim sistemimizce ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalının misyonu lisans düzeyinde açtığı ders ve diğer akademik faaliyetleriyle, öğrencilere eğitimde ve psikolojide kullanılan ölçme araçlarını geliştirmeye, bu araçların kullanılmasından elde edilen puanları yorumlamaya yönelik temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalının vizyonu, ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ile ülkemizdeki eğitim sistemimizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmada katkıda bulunabilecek bir anabilim dalı olmaktır.
Hızlı Erişim