0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.

1 Doç. Dr. ve 4 Dr. Öğr. Üyesi ile akademik hayatını sürdürmektedir. Lisans Eğitim-Öğretimine devam etmektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalımızda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı yürütülmektedir. Program özellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarını çözmeyi amaçlayan; öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve akranlar arasındaki ilişkileri düzenleyen; bireylerin farkındalıklarını ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleyen; bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunan psikolojik danışmanlar yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Program uyum sorunları ve gelişimsel güçlükleri bulunan bireylerle çalışma için gerekli olan bilgi ve becerinin kazandırılmasını ve normal bireylerin psikolojik iyilik hallerinin korunmasını sağlamaya çalışmaktadır. Program ayrıca, mezunlara farklı kurumlarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi, örgütlenmesi ve uygulanmasına ilişkin mesleki beceriler de kazandırmaktadır.

Vizyon ve Misyon

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının misyonu; bireylerin yaşam boyu süren kişisel gelişimlerine destek olmak için en yeni yaklaşımları ve teknikleri kullanmayı hedeflemektedir. Her bireyin potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için sağlıklı bir ruh hali, güçlü ilişkiler ve başarılı bir kariyer temelinde holistik bir yaklaşım benimsemeyi amaçlamaktadır. Toplumun her kesimine ulaşarak, duygusal, akademik ve sosyal yönden sağlıklı bireylerin yetişmesine katkıda bulunarak daha kapsayıcı bir gelecek inşa etmeyi hedeflemektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının vizyonu; mesleğin 21. yüzyıl çerçevesindeki temel yaklaşımlarına hakim, hümanist ve varoluşçu yaşam felsefesini benimsemiş, sürekli öğrenme ve gelişimi destekleyen, sosyal sorumluluk ve etik değerlerle uyumlu, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilen, kültürler arası evrensel değerlere saygılı, insan, toplum ve dünya üzerindeki değişimlere duyarlı, gelişim odaklı ve proaktif yaklaşan, alanlarıyla ilgili hak savunuculuğuna önem veren, eğitim, sağlık, sosyal hizmet, endüstri gibi çeşitli kurumlarda etkin bir şekilde çalışabilecek psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.


Hızlı Erişim