0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (MAMADOU SECK)

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Arap Dili ve Belagati Bilim Dalı’nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi MAMADOU SECK’nin ‘‘Senegalli Ibrahım Nıasse’in (Riyadu Et-Tefsir) Adlı Eserin Tanıtımı’’ adlı yüksek lisans seminerini 23/06/2023 tarihinde saat 10:00’da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda yapacaktır.