0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Genel Bilgiler

Öğrencilerimize İngilizcenin temel beceri dersleri olan okuma yazma dinleme ve konuşma alanlarında eğitim verilmektedir, Öğrencilerimiz hazırlanmış olan program doğrultusunda yıl içerisinde quizler ve midterm sınavlarına tabi tutulmaktadırlar. İnteraktif bir şekilde eğitim verilen hazırlık sınıfında bölümümüz bünyesinde İngilizce kulübünde öğrencilerimiz öğretim elemanlarıyla ders dışı çalışma olanağı bulmakta ve edindikleri bilgi ve becerileri pratiğe dönüştürmektedirler. Yıl sonu itibariyle 70 puan barajını yakalayan ya da geçen öğrencilerimiz bir üst sınıfta eğitimlerine devam etmektedirler.

Hızlı Erişim