Contact

Ağrı İbrahim Çeçen University
Sosyal Bilimleri Enstütüsü


Phone: 0472 - 215 50 82 Fax: 0472 - 215 50 84
E-Mail: sbe@agi.edu.tr