Contact

Ağrı İbrahim Çeçen University
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu En


Phone: 0472 –215 40 22 Fax: 0472 215 11 82
E-Mail: bedenegitimi@agri.edu.tr