آموزشگاه عالی زبانهای خارجی

 
دانشکده ی زبان های خارجی
 
آماده کردن دانشجویانی که کار اساسی آن ها یادگیری زبان خارجی است و رساندن ایشان به سطحی عالی در این موضوع، از اهداف دانشکده است. کیفیّت آموزشی و تربیتی را به عالی ترین درجه ارتقا داده، به دانشجویان وطالبان زبان های خارجی، راه حل منطقی مشکلات یادگیری زبان خارجی را می آموزد. دانشکده با داشتن امکانات فیزیکی و کادر آموزشی عالی، یادگیری را از حدّ تحمّل سختی ها رهانیده و به درجه ی حرفه ای رسانیده است. با بهره مندی از امکانات فناوری اطّلاعات (IT) در موضوع آموزش زبان جهت گیری به افق های جدید، نقش پیشرو بودن در این امر را عهده دار است. به دانشجویانی که دروس آمادگی و پیش نیاز را دارند، ذهنیّت و فرهنگ زبان مورد نظر را در کنار یادگیری زبان ارائه می دهد. دانشکده در موفّقیت دانشگاهمان در سطح ملی وبین المللی سهیم شده، از نظر آموزشی درکسب مقام ممتاز دانشگاه نقش اساسی دارد.
در دانشکده ی ما مطابق با اهداف وزارت آموزش عالی و آموزش ملّی برای دانشجویان اعزامی به خارج از کشور برنامه های آموزشی ویژه ، کلاس های آموزشی، لابراتوار رایانه، سالن مطالعه و اتاق کنفرانس به طور همزمان وجود دارد.
 
 
 
رشته ها:
 
-            زبان های غربی
-            لهجه های معاصر ترکی
-            زبان های شرقی
-            آموزش زبان ترکی برای خارجی ها


برای صفحه وب کلیک کنید