آموزشگاه عالی فنی و حرفه ای پاتنوس

 
آموزشگاه عالی فنی و حرفه ای پاتنوس
 
 
در این آموزشگاه تمایلات موجود در مشاغل جهانی را در نظر گرفته، دانشجویانی آگاه به جنبه های نظری و عملی در شاخه ی خویش که در بخش های صنعتی، تجاری و خدماتی مجهز به دانش و تجربه می باشند و در حرفه ی خود هدف سرآمد شدن و نوجویی و کارآفرینی و درک اخلاق شغلی و قابلیت هماهنگی در کارهای گروهی دارند، در حد تکنسین و کارکنان حرفه ای تربیت می شوند.
 
کلاس های دانشکده دارای رایانه و دستگاه های پروژکتور، لابراتوار رایانه، کتابخانه، اماکن اجتماعی و رستوران می باشد. خصوصا برای دانشجویان و هیئت علمی با هدف امکان هرگونه کار و تحقیق تخصصی، آزمایشگاه مجهّز به وسایل تکنولوژی مدرن و مواد لازم وجود دارد.

 
- رشته ها:
 
           - الکترونیک و اتوماسیون 
           - برق و قدرت 
           - عمران و ساختمان 
           - مکانیک و تکنولوژی فلزّات