آموزشگاه عالی مدیریت جهانگردی و هتل

 
آموزشگاه عالی مدیریت جهانگردی و هتل
 
 
این دانشکده به نیازهای بخش جهانگردی که پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه را جهت داده، دارای رسمیت ملّی و بین المللی می باشد، پاسخ می دهد و نیروی انسانی با توانمندی ارائه ی اطّلاعات افزون پرورش می دهد و نیازهای این بخش را درسطح تربیت مدیریت جهانگردی و هتل تأمین می کند.
 
 
 
دانشکده ی ما از نگاه جهانگردی مدرن، رفع هرگونه نیاز جهانگردان و ایجاد توانمندی برای خدمت همه جانبه را آموزش داده، توانایی بهبود دادن به جایگاه رقابتی کشور را در سطح جهانگردی بین المللی دارد و در این امر دانشجویان را پرورش داده، افزاینده ی توان رقابت کشور است، و نیز در موضوع بهبود پژوهش اطّلاعات جهانگردی و پیشرفت رفاهی در سطح ملّی سهم عمده ای دارد.
 
 
کلاس های دانشکده دارای رایانه و دستگاه های پروژکتور، لابراتور رایانه، کلاس های کاربردی کردن آموخته های نظری و کتابخانه می باشد.
 
 
رشته ها:
-            مدیریّت مهمانداری
-            مدیریّت جهانگردی
-            راهنمایی جهانگردی


برای صفحه وب کلیک کنید