بورساه

 
دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه، از حق استفاده از امکانات کمک‌هزینه دولتی برخوردارند. اعطای وام و کمک‌هزینه به دانشجویان متقاضی از طرف مدیریت کل سازمان خوابگاه‌ها و وام و نیز نخست‌وزیری همه ساله انجام می‌پذیرد. همچنین اوقاف ابراهیم چچن LYS نیز به دانشجویانی که در ردیف 5 هزار نفر اول قرار گرفته و دانشگاه ما را برگزیده‌اند، ماهانه مابین 240 الی 720 لیره کمک‌هزینه بلاعوض و یک دستگاه لپ‌تاپ اعطا می‌کند