تحصیلات تکمیلی علوم انسانی:

تحصیلات تکمیلی علوم انسانی:

انستیتوی ما، ضمن پیشبرد ویژگیهای کیفی برای هیئت علمی و دانشجویان، با آماده کردن فضای تحقیقاتی برای نیروهای توانمند با قابلیت رقابت در سطح بین المللی، پژوهشگران  مدرن و لایق تربیت می کند. در رشته ی فرهنگ دینی و علوم اخلاقی که هشت دانشجوی فوق لیسانس دارد، اکنون در گروه های ورزش و تربیت بدنی، اقتصاد، مدیریّت، تاریخ، زبان و ادبیات ترکی، آموزش ترکی در دوره ی ابتدایی، آموزش معلمی در دوره ی ابتدایی و آموزش علوم اجتماعی در دوره ی ابتدایی به 110 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش می دهد.

 

برای صفحه وب کلیک کنید