تحصیلات تکمیلی علوم فنی:

 

تحصیلات تکمیلی علوم فنی:

انستیتوی ما، مطابق با چارچوب مقررات و آیین نامه های تحصیلات تکمیلی، با آموزش و تحقیقات خود در سطح بین المللی مورد ترجیح بوده، ارزش های اخلاقی  امروزین را اتّخاذ نموده، از لحاظ شغلی و فنی پیشرفت کرده و افق های جدیدی به دنیای علم گشوده است، در شرایط  دنیای متحول کنونی افرادی را می تواند تربیت کند که توانایی رهبری و مدیریت داشته باشند. بخش فیزیک که دارای چهار دانشجوی فوق لیسانس بوده است. در سال2014-2013 در رشته های فیزیک، شیمی، ریاضیات و گروه آموزش علوم در دوره ی ابتدایی دارای 104 دانشجوی کارشناسی ارشد می باشد.

 

برای صفحه وب کلیک کنید