دانشکده داروسازی

دانشکده داروسازی

 

 

دانشکده ی ما منطبق با نیازهای داروسازی نوین، ارائه دهنده ی برنامه های آموزشی حرفه ای است. با کادر آموزشی با کیفیتش که افرادی هستند: محقّق، نوگرا، به اشتراک گذار، سازنده، کارآفرین، مولّد، صاحب تفکر انتقادی، پی گیر و بکار برنده ی پیشرفتهای تکنولوژی، دارای اعتماد به نفس، آرمان گرا تربیت داروسازانی را هدف خود قرار داده است که بتوانند در سیستم بهداشتی و درمانی ترکیه کنونی پیشگام باشند.

 

 

در دانشکده ی ما، لابراتوارهای مجهز به فناوری نوین که امکان انجام کارهای علمی با کیفیت را ارائه می دهد و رایانه ها، پروژکتورها، کلاسهای درس مجهز، لابراتوارهای رایانه و کتابخانه و بوفه وجود دارد.

 

رشته ها

رشته ی علوم پایه ی داروسازی

رشته ی علوم حرفه ای داروسازی

رشته ی فناوری دارو سازی

 

برای صفحه وب کلیک کنید