دانشکده علوم اقتصادی و اداری

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

 

این دانشکده استخدام دانشجویان خود را در زمینه های شغلی مهم با توجه به دست آوردهای علمی ای که در علوم مدیریت و اقصاد و روش ها بدست آورده اند را مد نظر خود قرار داده است و توانایی آنها برای ایجاد شرکت های خصوصی و انجام طرح های کار آفرینانه و تداوم کوششهایشان و هماهنگ شدن دانشجویان با دنیای شغلی را هدف کار خود قرار داده است.

دانشکده ی ما با کادر علمی جوان، پویا و برجسته در رشته های خود در نظر دارد که بهترین آموزش را به دانشجویان بدهد و پرورش دانشجویانی که از لحاظ کاری آماده هستند و دارای اعتماد بنفس و مجرب در کار گروهی که به راحتی بتوانند با حیاط شغلی خود هماهنگ شوند را در بین هدفهای اولیه خود قرار داده است.

کلاسهای درس مجهز به رایانه و پروژکتور و آمفی سالن ها و کلاسهای هوشمند می باشند و دانشجویان دانشکده ی ما می توانند در ساعتهای فراغت خود تحقیقاتشان را در لابراتوارهای رایانه و سالن مطالعه ادامه دهند.

 

دانشکده ی علوم اقتصادی و اداری

رشته ها

رشته ی  مدیریت بازرگانی

رشته ی اقتصاد

رشته ی مدیریت دولتی

رشته ی  مدیریت و سیستم های فناوری (IT)

رشته ی اقتصاد سنجی

رشته ی مالی

رشته ی  روابط بین الملل

رشته ی صنایع و اقتصاد کار

برای صفحه وب کلیک کنید