دانشکده ی فن و ادبیات

دانشکده ی فن و ادبیات

دانشکده ی ما در پرتو دانش جهانی و با علم دانشجو محور با آموزش و پرورشی که ارائه می دهد و پژوهشهای با کیفیتی که نتیجه تولید علمش می باشد در میدان جهانی و کشوری شناخته شده است و در سایه ی تبادل دانشجو، نامزد تبدیل شدن به یک دانشگاه بین المللی می باشد. در سایه ی جستجو برای پیدا کردن راه حل مشکلات اساسی و اجتماعی و تشویق کار گروهی و دست آوردهای حاصل از آن و نیز با روشی که حامی و مشارکت کننده است درکی رو به پیشرفت دارد.

در این دانشکده کلاسها دارای آخرین محصولات فناویرایانه ای و وسایل پروژکتور می باشند و دانشجویان در وقتهای آزاد خود می توانند برای استفاده ی بهینه از وقت و یا خواندن درس از سالنهای مطالعه، بوفه ای تمیز و جادار، سالنهای کنفرانسی که در آنها فعالیتهایی مانند کنفرانس، ارائه ی مقاله و مراسم انجام می گیرد؛ استفاده کنند. برای کادر آموزشی و دانشجویان ما همه نوع امکاناتی که بتوانند کارهای علمی انجام بدهند بویژه آزمایشگاههایی که با وسایل نوین فناوری مجهز شده و آزمایشگاههای تحقیقاتی و کلاسهای فناوری اینترنت و لابراتوار رایانه و دفاتر باز وجود دارند.

 

 

دانشکده ی فن و ادبیات

رشته ها

رشته ی باستانشناسی

رشته ی زیست شناسی

رشته ی جغرافیا

رشته ی زبان و ادبیات چینی

رشته ی فلسفه

رشته ی فیزیک

رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی

رشته ی شیمی

 

 

دانشکده ی فن و ادبیات

رشته ی ریاضی

رشته ی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی

رشته ی روانشناسی

رشته ی زبان و ادبیات روسی

رشته ی تاریخ هنر

رشته ی جامعه شناسی

رشته ی تاریخ

رشته ی زبان و ادبیات ترکی

رشته ی اقتصاد

برای صفحه وب کلیک کنید