لابراتوار مرکز تحقیقات و برنامه ریزی

 
در این دانشگاه زیربنای پژوهش علمی و فنی در حد استانداردهای جهانی با ایجاد یک لابراتوار مرکزی تحقیقات بنا شده است. اکنون نیز این لابراتوار با لابراتوارهای پیشرفته ی جهان همسنگ است. لابراتوار به طور پیوسته نیازهای آزمایشگاهی منطقه را در زمینه های آب آشامیدنی، فاضلاب، تغذیه، آگرگا(تجمع مواد)، بتون، سازه، ذغال، سوخت مایع  وآزمایش های مربوط به کشاورزی، استفاده ی بهینه از منابع ژئوترمال، گلخانه داری، پرورش حیوانات، زنبورداری، تولید علوفه های دامی، رواج دانه های پرمحصول که در منطقه قابل کشت است، غذای نباتی، شرکت هایی که تولید گوشت، شیر و تخم مرغ دارند، برآورده می کند و در راستای بهبود کمّی و کیفی فرآورده ها با تجهیزات عالی آزمایشگاهی یاریگر است.
 
 
لابراتوار در ضمن انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی در سطح عالی، از یک سو با لابراتوارهای بین المللی همکاری نموده، تبادل مطالعات دانشمندان را اجرا نموده، از سوی دیگر، چه از طریق انستیتوهای این  دانشگاه و چه از طریق دانشگاه های دیگر پروژه های فوق لیسانس و دکترا را کمک نموده، گام مهمی در راستای پیشرفت و تحول استان آغری برداشته است. در کنار این فعالیت ها، افکار و طرح های دانش آموزان دوره ی راهنمایی را به عنوان دانشمندان جوان آینده یاری می کند. همگام با کمک به آن ها یاریگر شرکت ایشان در المپیادهای علمی در سطح ملی و جهانی بوده است. در نهایت می توان گفت که لابراتوار مرکزی تحقیقات و برنامه ریزی یکی ازسرمایه گذاری ها و  دستاوردهای مهم دانشگاهمان به منطقه می باشد.

برای صفحه وب کلیک کنید