امکانات اقامتی

 
دانشگاه ما حساسیت لازم را در خصوص بهره مندی دانشجویان از بهترین امکانات فعالیت، تغذیه و سکونت نشان می دهد. مجموعه ی خوابگاه هایی که در داخل و خارج پردیس قرار گرفته اند دارای ظرفیتی در حدود 4000 هزار دانشجو می باشند. در کنار خوابگاه هایی که توسط بخش خصوصی ساخته شده و در حال فعالیت است، در آینده ای نزدیک ساختمانهای خوابگاهی 750 نفره که توسط TOKI ساخته شده نیز آغاز به کار خواهد کرد. خوابگاهها با استانداردهایی طراحی شده اند که جوابگوی نیازهای گوناگون دانشجویان باشند و حائز تمامی امکاناتی هست که برای رفاه و آرامش دانشجویان ضروزی به نظر می رسد.
سفرهای اتوبوسی به مقصد آغری از کلیه نقاط ترکیه در دسترس است. از پایانه ی اتوبوسهای بین شهری می توان با استفاده از خطوط اتوبوسرانی شهرداری و یا وسایل نقلیه ی شرکتی به پردیس دانشگاه رفت و آمد کرد. از مرکز شهر با استفاده از وسایل نقلیه ی امروزی، از طریق سه مسیر مختلف می توانید به پردیس بروید. خطوط هوایی ترک، پروازهای هر روزه و مرتب از مبدا استانبول و آنکارا دارد. انتقال مسافران از فرودگاه تا مرکز شهر با سرویسهای شهرداری انجام می شود. کسانی که می خواهند با خودروی شخصی به آغری بیایند، با استفاده از تابلوهای راهنما می توانند به سهولت پردیس ما را بیابند.