​2018-2019 Güz Dönemi Merkezi Yerleştime ve AGNO 'ya göre Yatay Geçiş BaşvurularıKONTENJANLAR

    1-   Merkezi Yerleştime Puanı ile Yatay Geçiş 
           Lisans
           Önlisans
 
   2-   AGNO Puanı ile Yatay Geçiş 

           Lisans-Önlisans

   3-   Son 5 Yılın Taban Puanları
   


Başvuru Tarihleri ve Gerekli Belgeler
Başvuru Dilekçesi
YÖK Uygulama Esasları
A.İÇ.Ü Uygulama Esasları

NOT: Başvurular Her Fakülte/Yüksekokulların Bölüm Sekreterliği tarafından alınacaktır.

Eğitim Fakültesi                                       : 0 472 215 20 38
Fen Edebiyat Fakültesi                            : 0 472 215 99 94 
İktisadi İdari Bİlimler Fakültesi                 : 0 472 215 04 68
İslami İlimler Fakültesi                             : 0 472 216 20 35
Sağlık Yüksekokulu                                 : 0 472 215 40 00

Meslek Yüksekokulu:                              : 0 472 216 10 95
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   : 0 472 216 20 10