2017-2018 Pedagojik Formasyon Başvurularının Değerlendirilmesi ve Yedekden Kayıt Hakkı Kazananların Listesi


2017-2018  PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YEDEKDEN KAYIT HAKKI KAZANANLARIN LİSTESİ
TIKLAYINIZ.. 


2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDEGOJİK FORMASYON İLANI
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibariyle açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili tüm iş ve işlemler bu sayfada yer alan bilgilere bağlı olarak yürütülecektir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.11.2015 tarih ve 64953 sayılı yazısı kapsamında Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için toplam 400 kontenjan tahsis edilmiştir.
BAŞVURU
1-Üniversitemize tahsis edilen kontenjanların %75'ine tekabül eden 300'ü Üniversitemize kayıtlı öğrencilere, %25'ine tekabül eden 100'ü ise formasyon programı açılmayan üniversitelerin son sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilerine tahsis edilmiştir.
2-Bu 300 kişilik kontenjana üniversitemiz ilgili programlarına devam etmekte olan son sınıf (7. veya 8. yarıyıla kayıtlı) olup mezuniyet aşamasında olan öğrencilerle, üçüncü sınıf (5. veya 6. Yarıyıla kayıtlı) olup mezuniyet aşamasında olan öğrenciler başvurabileceklerdir.
3- Üniversitemiz üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin kesin kayıt işlemlerinin onaylanabilmesi için bu öğrencilerin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda mezun olabileceklerini danışman ve bölüm/anabilim dalı başkanı tarafından imzalı olarak belgelemeleri gerekmektedir. (İlgili forma ulaşmak için tıklayınız.) Yanlış beyanda bulunan veya yanlış bilgiye sahip belgeyi onaylayanlar ile ilgili olarak gerekli hukuki işlemler yapılacaktır.
4-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına izin verilen diğer Üniversitelerin son sınıf öğrencileri  Üniversitemizde açılan programa başvuru yapamayacaklardır. Yalnızca açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan ilgili lisans programlarından mezun olabilecek durumda olan öğrencilerden pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, programa başvurabilirler.
5-Güz dönemi 14 hafta, bahar dönemi 14 hafta üzerinden yürütülecektir.
6-Muafiyet başvuruları üniversitemiz pedagojik formasyon yönergesi çerçevesinde 1. ve 2. yarıyıl birinci haftada yapılacaktır.
7- Başvurular ilgili tarihler arasında http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx internet adresinden yapılacaktır. Başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgiye verilen adreste ulaşılabilecektir.
Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.
Mezun olunan yükseköğretim programına göre başvuru yapılabilecek öğretmenlik alanları için tıklayınız.
DEĞERLENDİRME
Programa kabul edilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri, başvuranlardan halen bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler için 2017-2018 eğitim öğretim yılı başındaki AGNO’larına, mezun olan öğrencilerin ise mezuniyet Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarına (AGNO) göre yapılacaktır.
AGNO’larda eşitlik olması halinde üniversiteye giriş yılı daha eski olanlara, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi daha eski olanlara öncelik verilecektir.
Not döküm (transkript) belgelerinde not ortalaması 100’lük sisteme göre olan adayların ortalamaları YÖK Dönüşüm Tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülecek ve başvuruda 4’lük sistemdeki AGNO girilecektir.
Dönüşüm tablosu için tıklayınız.
 
 KESİN KAYIT
Programa yerleştirilen adayların kesin kayıtları, ilgili tarihler arasında Eğitim Fakültesi 2. kat B-5 nolu ofiste şahsen başvurularla yapılacaktır.
Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için adayların ilgili banka şubesine program ücretini yatırmış olmaları ve aşağıda yer alan belgeleri formasyon birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER
1- Başvuru formu (Online olarak yapılan başvuru sonucunda alınacaktır.)
2- Mezunlar için;
a) Geçici mezuniyet belgesi ya da diploma (Onaylı)
b) Not döküm (transkript) belgesi (Onaylı)
3- Son sınıf öğrencileri için;
a) Öğrenci belgesi (Onaylı)
b) Not döküm (transkript) belgesi (Onaylı)
 
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti 2.000 TL olup iki eşit taksit halinde (1.000 TL) güz ve bahar dönemi başında ödenecektir.
Güz yarıyılı için sertifika ücreti, programa kesin kayıt tarihleri esnasında, Bahar yarıyılı için ödeme ise bahar yarıyılı ders kayıtları esnasında yapılacaktır.
Ödemeler, Vakıflar Bankası TR56 0001 5001 5800 7299 7184 14 nolu hesaba yatırılacaktır. (Dekontta TC kimlik numarası ve ad-soyad mutlaka olmalıdır.) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere, herhangi bir şekilde kayıt sildirme durumunda herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
DERSLER
Güz ve Bahar yarıyılında yer alan dersler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yüz yüze yapılacaktır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı dersleri (Uygulamalı dersler hariç) haftaiçi 16:00-22:00 saatleri arasında yapılacaktır.
 
SINAVLAR
Tüm sınavlar, Eğitim Fakültesi binasında yapılacaktır. Sınav sonuçlarına bağlı olarak öğrencilerin başarılarının belirlenmesi işlemleri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde uygulanmakta olan ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak “Bağıl Değerlendirme Esasları” kapsamında gerçekleştirilecektir.
 
                                                      AKADEMİK TAKVİM
 
     
 
 
                  2017-2018 Formasyon Programında Açılacak Programlar
   
 

1 Adalet
2 Arapça
3 Beden Eğitimi
4 Bilişim Teknolojileri
5 Biyoloji
6 Coğrafya
7 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
8 Felsefe
9 Fizik
10 Gazetecilik
11 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
12 İngilizce
13 Kimya/Kimya Teknolojisi
14 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
15 Laboratuvar Hizmetleri
16 Matematik
17 Muhasebe ve Finansman
18 Pazarlama ve Perakende
19 Psikoloji
20 Rehberlik
21 Sağlık/Sağlık Hizmetleri
22 Tarih
23 Türk Dili ve Edebiyatı
 
Not: Eğitim-Öğretim Süresince yapılacak online duyurular Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın web sayfasında yayınlanacaktır.